Förebygg radon i hotell

Det är många som när en dröm om att starta ett hotell. Det finns en del saker som är viktiga att tänka på om du ska driva hotell, bland annat att du behöver förebygga radon. I den här artikeln beskriver vi hur du kan förebygga radon i din hotellbyggnad.

Det är roligt och utvecklande att driva hotell. Men det innebär också ett stort ansvar. En del i det ansvaret är att förebygga radon. Radon är ett farligt ämne som finns i många fastigheter och som ökar risken för lungcancer. Om man driver ett hotell behöver man med jämna mellanrum beställa en radonmätning från radea.se för att säkerställa att det inte finns farliga halter av radon i byggnaden. Om mätningen skulle visa att det finns för höga halter av radon så kan radea.se sätta in åtgärder.

Hur bekämpar man radon i ett hotell?

Om radonmätningen visar på att det finns för höga halter av radon i fastigheten så kan Radea.se bistå i att åtgärda problematiken. En första åtgärd är vanligtvis att en ny mätning bokas in och om den visar på samma resultat så behöver en särskild radonsug sättas in. Det går även att komma åt problematiken genom att sätta in olika typer av åtgärder kopplat till ventilationen.