Hitta gäster och marknadsför

Oavsett om man har ett nyuppstartat hotell, eller om hotellet har funnits ett tag är det viktigt att man har kunder och boende. Utan någon som vill bo på hotellet kommer inkomsterna att minska och det i sin tur leder till att man får lägga ner hotellet. Marknadsföring är med andra ord enormt viktigt.

Hur ska marknadsföringen ske?

I dag är marknadsföring i sociala medier väldigt viktigt. I sociala medier syns man nästan överallt och man kan rikta sin reklam till flera åldersgrupper. Det kan även vara bra att annonsera i tidningar för att nå de personer som inte har sociala medier.

Hitta fler gäster

Att hitta fler gäster är inte alltid så lätt. Många gånger söker personer efter hotell online och hittar till boendet den vägen. Andra blir tipsade av tidigare gäster på hotellet. Det är med andra ord extremt viktigt att vara noga med nöjdheten hos gästerna. Om en gäst blir missnöjd med något kommer det snabbt sprida sig. Se till att ha en dialog med gästerna. Om något skulle vara fel och de påtalar det bör hotellägaren genast göra något åt det. Kan problemet inte åtgärdas kanske gästerna får byta rum. En rejäl kompensation kan också vara på sin plats. Sådant kommer gästerna ihåg.